Všeobecné podmínky

Organizační pokyny pro účastníky seminářů, informace a podmínky smlouvy mezi pořádající organizací Narex Consult, a. s., Praha, a objednavatelem:

1.       Firma Narex Consult, a. s., Praha, nabízí svým klientům účast na pořádaných odborných seminářích rozesíláním jednotlivých nabídek i programů na delší období a rovněž uveřejněním připravovaných seminářů na svých internetových stránkách. Přihlašující firma (objednavatel) akceptuje nabídku vyplněním závazné přihlášky a jejím odesláním firmě Narex Consult, a. s. (poštou, faxem, e-mailem nebo vyplněním formuláře na internetových stránkách), a tak závazně objednává zařazení účastníka (účastníků) na vybraný seminář. Na jednu přihlášku je možno přihlásit i více účastníků na jeden seminář (jeden termín). Přihlášku je možno v případě potřeby kopírovat.

2.       Ceny seminářů (účastnické poplatky) jsou smluvní v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách a jsou uvedeny u jednotlivých nabídek seminářů. Součástí ceny jsou pracovní nebo studijní materiály pro účastníky a drobné občerstvení. Ceny zahrnují daň z přidané hodnoty v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

3.       Objednavatel poukáže platbu účastnického poplatku (poplatků) před konáním vybraného semináře na účet Narex Consult, a. s., Praha, číslo 11402101/0100 u Komerční banky, pobočky v Praze 10, s uvedením příslušného variabilního symbolu – kódu semináře a konstantního symbolu 0308. Při registraci účastníků seminářů je třeba doložit provedení platby a účastník převezme daňový doklad, pokud již nebyl odeslán poštou. Ve výjimečných případech lze domluvit platbu v hotovosti na semináři.

4.       Objednavatel, resp. účastníci budou zařazováni k účasti na seminářích podle pořadí doručených závazných přihlášek. Přijetí zařazených účastníků již nepotvrzujeme. Objednavatelům, jejichž přihlášky nebude možno z důvodu kapacity sálu zařadit na vybraný seminář, nabídneme náhradní termín nebo zrušení přihlášky a vrácení platby. Příslušné sdělení by bylo zasláno neprodleně písemně, e-mailem nebo faxem.

5.       Objednavatel může v případě potřeby vyslat za přihlášeného účastníka náhradníka. Při neúčasti přihlášeného účastníka (účastníků) nebo náhradníka (náhradníků) účastnický poplatek nevracíme; písemné materiály zašleme po konání semináře poštou.

6.       Registrace účastníků seminářů a výdej pracovních a studijních materiálů proběhne vždy 45 minut před stanoveným zahájením semináře. Žádáme účastníky o včasný příchod.

7.       V rámci seminářů jsou organizovány kratší přestávky a podáno občerstvení. V závěru semináře probíhá diskuse a přednášející odpoví na dotazy účastníků.

8.       Pořádající organizace si vyhrazuje právo částečné změny programů seminářů.

Zpět na Ekonomické semináře